Välkommen till Kvinnojouren!

Ring oss!  0320 351 51

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, eller känner sig hotade & behöver någon att tala med.

Har någon utsatt dig för hot eller våld?
Har någon tvingat dig till sex?
Är din partner svartsjuk och kontrollerande?Hos oss på Kvinnojouren i Mark, Svenljunga & Tranemo kan du få stöd och hjälp.

Till oss kan du ringa anonymt och vi har tystnadsplikt.
Du kan även boka tid för att komma till oss personligen.
Vi kan erbjuda skyddat boende för dig och dina barn.


Du når oss på telefon 0320 351 51 veckans alla dagar

måndag-torsdag 8.30 - 21.00
fredag 8.30 - 19.00

lördag & söndag 10.00 - 19.00


Kom ihåg!

Du är inte ensam.

Det är aldrig ditt fel.

Du är värd ett bättre liv.

Ditt liv är ditt och ingen ska få ta det ifrån dig.

Om oss

Kvinnojouren i Mark, Svenljunga & Tranemo är

  • En ideell förening
  • Politiskt och religiöst obunden
  • Aktiva för att motverka våld och förtryck mot kvinnor

Stöd gärna Kvinnojouren

Bankgiro 5291-1443

Fakta om våld

OLIKA FORMER AV VÅLD

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. 


Ekonomiskt våld

Att kontrolleras ekonomiskt kan innebära att en person i din närhet inte låter dig ha insyn i den gemensamma ekonomin genom att endast denna har tillgång till bankkonto, sparkonton, räkningar etc. Det kan också innebära att personen kontrollerar att du inte får rätt att ta del av pengar till det nödvändiga för dig och/eller barnen. Att utsätta någon för ekonomiskt våld kan också innebära att en person tar lån i ditt namn och i förlängningen skuldsätter dig.


Sexuellt våld

Om någon i din närhet tvingar dig att utföra sexuella handlingar mot din vilja, tvingar dig att se på pornografi eller tvingar dig till samlag utsätts du för sexuellt våld. Även om detta sker inom ramen för en relation eller äktenskap så är det alltid ett brott att utsätta en annan person för sexuellt tvång.


Psykiskt våld

Att utsättas för psykiskt våld kan se ut på många olika sätt. Vanligt är att bli kontrollerad i hur du lever ditt liv genom att bli isolerad och hindrad från att träffa familj, vänner och kanske från att gå till arbetet. Kanske bestämmer personen också vad du får och inte får säga och hur du ska klä sig. Det är inte ovanligt att personen uppvisar ett sjukligt svartsjukt och kontrollerande beteende. Att hota eller utsätta någon i ens närhet för kränkande och nedsättande kommentarer är också exempel på utövande av psykiskt våld.


Fysiskt våld

Det finns många exempel på hur du fysiskt kan skada en annan person. Det kan vara att örfila, slå med knuten näve, knuffa, nypa, hålla fast, dra i håret, sparka, trycka upp mot väggen, orsaka skärsår genom att använda kniv, orsaka brännmärken i huden mm. Ibland blir det synliga skador och ibland syns det inte alls. Oavsett så är det alltid fysiskt våld. Det är inte ovanligt att en person som slår någon i sin närhet rättfärdigar sitt handlande genom att lägga skulden på den som utsätts.


Materiellt våld

Att utsätta någon för materiellt våld kan innebära att personen du lever med slår i väggar, dörrar eller förstör ägodelar som är av särskild betydelse.

Stöd och hjälp

Är du behov av hjälp på grund av hot eller våld kan du ringa Kvinnojouren.

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blir utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Alla som arbetar inom Kvinnojouren har avgett ett tystnadslöfte. Detta innebär att det du berättar inte förs vidare till någon annan. I kontakten med kvinnojouren har du rätt att vara anonym.

Vi kan erbjuda dig:

  • Någon att tala med. Vi erbjuder samtalsstöd på jouren eller via telefon
  • Information om det som samhället kan erbjuda och vilka rättigheter du har
  • Stöd i hur du kontaktar polis, läkare, sociala myndigheter mm.
  • Akut skyddat boende för dig och dina barn

Kontakter

KiM Kvinnojouren i Mark Svenljunga & Tranemo

0320-351 51

kvinnojourenimark@telia.com

Sos alarm 112

Polisen 114 114

Kvinnofridslinjen 020-50-50-50

Tjejjouren tjejjouren.se

Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) 
www.roks.se

Kvinnojourer i väst KiV
www.kvinnojoureriväst.se

Kvinnojouren i Mark 0320 - 351 51

Hemsida av Webbolo