Skyddat boende

Kvinnojouren i Mark

Vi har funnits sedan 2001 och har lång erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor.

Vi tar emot kvinnor med medföljande barn i vårt skyddade boende.

Placering kan ske utifrån beslut från socialtjänsten i kvinnans hemkommun.

Vi kan också ta emot kvinnor i vårt skyddade boende som inte har en kontakt med socialtjänsten.

Vad vi kan erbjuda

Lägenheter
Vi kan erbjuda fysiskt tillgänglighetsanpassade lägenheter. Vi har även möjlighet att ta emot medföljande husdjur i mån av plats.

Kollektivt boende
Vi har ett kollektivt boende. Varje kvinna har sitt eget rum och det finns gemensamhetsutrymmen som lek- och aktivitetsrum för barnen, gemensamt allrum och gemensamt kök och badrum/toaletter.

Vårt skyddade boende
- har lås, direktlarm till Securitas, pansarglas, insynsskydd och kontinuerlig säkerhetsplanering samt riskbedömning görs.

Vårt skyddade boende är bemannat vardagar av anställd personal. På helgerna har vi ideella jourkvinnor som kan stötta kvinnan och barnen efter behov.

Vi samarbetar med placerande socialtjänst för att tillgodose kvinnans individuella behov av stöd och hjälp.

Vårt arbete bygger på hjälp till självhjälp och vi erbjuder bland annat kontaktperson, samtalsstöd, praktiskt stöd i kontakt med exempelvis myndigheter, rättsväsende och andra viktiga kontakter, efter kvinnans individuella behov.

Kontakta oss för mer info
Tel. 0320- 351 51
E-post.
kvinnojourenimark@telia.com

Ring. 0320 - 351 51

Hemsida av Webbolo