Stöd och hjälp

Är du behov av hjälp på grund av hot eller våld kan du ringa Kvinnojouren!

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blir utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Alla som arbetar inom Kvinnojouren har avgett ett tystnadslöfte. Detta innebär att det du berättar inte förs vidare till någon annan. I kontakten med kvinnojouren har du rätt att vara anonym.

Vi kan erbjuda dig

• Någon att tala med. Vi erbjuder samtalsstöd på jouren eller via telefon

• Information om det som samhället kan erbjuda och vilka rättigheter du har

• Stöd i hur du kontaktar polis, läkare, sociala myndigheter mm.

• Akut skyddat boende för dig och dina barn

Ring. 0320 - 351 51

Hemsida av Webbolo