Arkiv

Nu har vi haft vår årliga kransbindning! Alla vi som är engagerade i Kvinnojouren i Mark träffades och band julkransar tillsammans. En härlig kväll blev det med med många skratt och mycket värme. Fina kransar blev det också! 

Den 25 november var det FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Samma dag publicerades vår artikel i Borås tidning. Läs den gärna!  

http://www.bt.se/debatt/kvinnojouren-i-mark-nu-tar-vi-metoo-ett-steg-langre/

Nu är vår fina tavla som vi skapade på vår arbetshelg i september färdig! På Sju Sjöar i Öxnevalla träffades ideella, styrelse och anställda för att planera och förbereda aktiviteter för kommande år. Tillsammans skapade vi också denna tavla. Vi skapade varsin tavla som fick uttrycka vad kvinnojouren betyder för var och en av oss. Därefter sammanfogade vi våra bilder till en gemensam tavla.

På vår senaste tematräff för ideella och anställda den 1 november besökte Bufff oss för att berätta om sin verksamhet. Bufff är en ideell organisation som stödjer barn och ungdomar som har någon nära i fängelse, häkte eller frivård. Gå gärna in på deras hemsida: www.bufff.nu

Kvinnojouren i Mark deltog på Roks regionträff i Göteborg 14-15 november 2017. På regionträffen utdelades Roks pris Årets kvinnogärning. I år var det Katarina Wennstam som fick ta emot priset.

4 oktober 2017 besökte Bojen från Göteborg Kvinnojouren i Mark för att berätta för oss om sin verksamhet. Anställda och ideella på KiM lyssnade på Bojens föreläsning. Bojen är en ideell förening som driver en verksamhet för barn, ungdomar och föräldrar som upplevt våld i hemmet. Bojen erbjuder träffar i gruppverksamhet för både barn, ungdomar och föräldrar. Målet med verksamheten är bland annat att ge barn, ungdomar och föräldrar en möjlighet att bearbeta sina svåra upplevelser. Gruppverksamheten är pedagogisk med terapeutiska effekter. Kvinnojouren i Mark vill tacka för en mycket intressant och lärorik föreläsning och hoppas att många barn, ungdomar och föräldrar ska få ta del av Bojens viktiga verksamhet.


www.bojengoteborg.se

Kvinnojouren i Mark 0320 - 351 51

Hemsida av Webbolo