ArkivStudiecirkel

Nu är vi i full gång med vår studiecirkel för blivande ideella jourkvinnor.

En fantastiskt engagerad och aktiv grupp av kvinnor som vill vara med och arbeta ideellt för att stötta medsystrar och deras barn som utsatts för våld och för att arbeta för en värld fri från våld och förtryck!


Föreläsningar i Borås

Nätverket för brottsofferstödjande verksamhet i södra Älvsborg, där vi ingår, anordnade två dagar i Borås 21-22 februari, fyllda med föreläsningar.

Bland annat fick vi möta Merly Åsbogård, statsvetare som kämpade sig ur prostitution och nu är föreläsare. En fantastiskt gripande föreläsning med teori blandat med egna erfarenheter!

Emilia Åhfelt Dimitriadis arbetsmiljökonsult, föreläste om hur mobbning kan uppstå och fortgå i arbetslag. Hon har egen erfarenhet av att bli utsatt för mobbning och sexuella trakasserier när hon var soldat i Kosovo. En mycket engagerande och intressant föreläsning!

Föreläsning i Alingsås
- prostitution i Sverige idag

Den 18 februari 2019 var vi inbjudna av Kvinnojouren Olivia i Alingsås till en föreläsning med polisen och författaren Simon Häggström.

Han är specialiserad på prostitution och föreläsningen fokuserade på unga personer som säljer sex, vilka köparna är och vilka nya digitala arenor som används för att locka och utnyttja unga människor in i prostitution. 

Mikamottagningen i Göteborg möter människor som är eller har varit i prostitution. De föreläste om sin verksamhet och berättade om hur de arbetar för att stötta och hjälpa.

Utbildningsdagar 
om barnrättsperspektiv & traumaterapi

Den 22-23 januari anordnade Kvinnojourer i Väst två mycket givande utbildningsdagar inom barnrättsperspektiv och traumaterapi.

Rädda barnen föreläste om traumamedveten omsorg. Bris informerade om barnkonventionen och Rose-Marie Bresäter gav oss perspektiv på barn och trauma! Det var två mycket givande och innehållsrika dagar.

Kransbindning


Nu har vi haft vår årliga kransbindning!

Vi som är engagerade i Kvinnojouren i Mark träffades och band julkransar tillsammans. Det blev en härlig kväll med många skratt och mycket värme! Fina kransar blev det också!

Roks konferens

Vi har deltagit på Roks konferens Våld och Vårdnad i Göteborg den 27:e november.

Eva Diesen presenterade rapporten Våld och vårdnad. Linnea Bruno presenterade sin avhandling Ofridstid- Fäders våld, staten och den separerade kärnfamiljen. Dessutom var advokatbyrån Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB på plats. Hon berättade om hur det är att vara barn i Sverige och att berätta om våld och hur det bedöms i domstolarna.

Roks anordnade Pepphelg för alla medlemsjourer


Kvinnojouren i Mark deltog. Det blev en toppenhelg med bra föreläsare. Helgen innehöll historiskt bakåtblickande och framåtsyftande pepp.

Skene Marten

Kvinnojouren i Mark medverkade på Skene Marten, lördagen den 6 september. Vi delade ut armband och informerade om vår verksamhet. Dessutom fanns det möjlighet att lämna ett bidrag till Kvinnojouren genom att delta i våra lotterier.
Tack alla ni som stöttar vår verksamhet!

Mark Pride

Mark Pride gick av stapeln under vecka 32 i Marks kommun.

KiM medverkade genom att visa upp vår verksamhet på lördagen den 11 augusti, tillsammans med andra ideella föreningar, Studieförbund, Räddningstjänst, Marks kommun, politiska partier mm.

Arbetshelg

Nu har vi i KiM haft vår årliga arbetshelg.

Ideella, styrelse och anställda träffades på Sju Sjöar i Öxnevalla för att tillsammans utveckla vår verksamhet och bolla nya tankar och idéer. Arbetsgrupper bildades och många idéer och förslag framkom. En tipspromenad i vacker omgivning ingick också.

Årsmöte

Nu har Kvinnojouren i Mark haft sitt årsmöte.

Kvinnojouren i Mark tackar er alla som deltog på årsmötet!

Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår!

KiV årsmöte

Lördagen den 17 mars 2018 hade KiV sitt årsmöte på Bohusgården i Uddevalla.


Kvinnojourer i Väst är en sammanslutning av självständiga kvinno- och tjejjourer inom Västra Götalands län. 

KiV arbetar bland annat med att främja samarbetet mellan medlemsjourerna i gemensamma frågor och att ordna utbildningar. KiM deltog på årsmötet och Linda Olsson från vår kvinnojour blev vald som ledamot på två år. Annelie Synnergren från vår kvinnojour blev vald till revisor på ett år.

Internationella kvinnodagen

Idag, 8 mars, är det Internationella kvinnodagen!

Tillsammans har vi kraft att förändra! Tack alla som stöttar vårt arbete på Kvinnojouren i Mark och tack till er ideella som gör en fantastisk insats för att stötta våldsutsatta kvinnor och deras barn. Tillsammans fortsätter vi arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor.
Klicka här & läs Roks debattartikel →

Roks konferens om porr

Vår Riksorganisation Roks anordnade en konferens om porr i Göteborg den 20 februari 2018.  Kriminologen Nina Rung berättade om kopplingen mellan porr och sexuella övergrepp.


De två unga kvinnorna som ligger bakom #intedinhora pratade om deras upprop som har synliggjort hur man kan hamna i prostitution och utsattheten som följer med prostitution.  Gå gärna in och ta del av vittnesmålen på #intedinhora

Kvinnojouren i Mark deltog i manifestationen mot sexuellt våld på Gustav Adolfs torg i Göteborg, torsdagen den 11 januari. 
Klicka på länken för att läsa artikeln om manifestationen i GP! 

http://www.gp.se/1.5037223

Ljusmanifestation

På torsdag den 11 januari kl. 15 - 16 anordnar Kvinno- och tjejjourer i Väst en ljusmanifestation på Gustav Adolfs Torg i Göteborg för att protestera mot den friande domen i Fittjafallet, samt allt sexuellt våld som kommit upp till ytan tack vare alla berättelser under # metoo. Detta är en nationell manifestation tillbörjan initierad av riksorganisationen Roks. 

Välkomna att delta i manifestationen! 
Vi har fått nog! Stopp alla våldtäkter och mäns sexuella våld! Tillsammans är vi starka!


Föreläsning av Anneli Synnergren


Vår ordförande Anneli Synnergren var inbjuden av vår riksorganisation Roks för att föreläsa om bemötande på Roks grundutbildning för ideella tjejer och kvinnor, den 2-3 december 2017.

Anneli Synnergren och Anki Bloom (ledamot i Roks styrelse)förläste om det viktiga ämnet bemötande för cirka 110 ideella tjejer och kvinnor.

Kransbindning

Nu har vi haft vår årliga kransbindning!

Alla vi som är engagerade i Kvinnojouren i Mark träffades och band julkransar tillsammans. En härlig kväll blev det med med många skratt och mycket värme. Fina kransar blev det också! 

FN:s dag för avskaffande av våld mot kvinnor

Den 25 november var det FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Samma dag publicerades vår artikel i Borås tidning. Läs den gärna!  

http://www.bt.se/debatt/kvinnojouren-i-mark-nu-tar-vi-metoo-ett-steg-langre/

Arbetarhelg

Nu är vår fina tavla som vi skapade på vår arbetshelg i september färdig!

På Sju Sjöar i Öxnevalla träffades ideella, styrelse och anställda för att planera och förbereda aktiviteter för kommande år. Tillsammans skapade vi också denna tavla. Vi skapade varsin tavla som fick uttrycka vad kvinnojouren betyder för var och en av oss. Därefter sammanfogade vi våra bilder till en gemensam tavla.

Tematräff

På vår senaste tematräff för ideella & anställda den 1 nov besökte Bufff oss för att berätta om sin verksamhet.

Bufff är en ideell organisation som stödjer barn och ungdomar som har någon nära i fängelse, häkte eller frivård.

Gå gärna in på deras hemsida: www.bufff.nu

Roks regionträff

Kvinnojouren i Mark deltog på Roks regionträff i Göteborg 14-15 nov 2017.

På regionträffen utdelades Roks pris Årets kvinnogärning. I år var det Katarina Wennstam som fick ta emot priset.

Bojen besökte Kvinnojouren

4 oktober 2017 besökte Bojen från Göteborg Kvinnojouren i Mark för att berätta för oss om sin verksamhet. Anställda och ideella på KiM lyssnade på Bojens föreläsning.

Bojen är en ideell förening som driver en verksamhet för barn, ungdomar och föräldrar som upplevt våld i hemmet.

Bojen erbjuder träffar i gruppverksamhet för både barn, ungdomar och föräldrar. Målet med verksamheten är bland annat att ge barn, ungdomar och föräldrar en möjlighet att bearbeta sina svåra upplevelser. Gruppverksamheten är pedagogisk med terapeutiska effekter.

Kvinnojouren i Mark vill tacka för en mycket intressant och lärorik föreläsning och hoppas att många barn, ungdomar och föräldrar ska få ta del av Bojens viktiga verksamhet.
www.bojengoteborg.se


Ring. 0320 - 351 51

Hemsida av Webbolo